Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Hadart-Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172) przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475892, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numeremNIP 5842733711 oraz numerem REGON 221951827, będąca właścicielem Sklepu Internetowego: madeinforest.pl
Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu i obsłużenia pytania/uwag/zamówienia. Będziemy je przetwarzać przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania.
Na każdym etapie przetwarzania Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest jednocześnie warunkiem do podjęcia działań w celu skontaktowania się z Tobą. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Regulaminie dostępnym tutaj.