Dlaczego warto sadzić duże drzewa?

Rosnąca świadomość potrzeby połączenia rozwoju cywilizacyjnego z wrażliwością dla środowiska naturalnego, to coraz powszechniejszy trend, który uwidacznia się w różnych sferach naszego życia. W urbanistyce i aranżacji miejskiej przestrzeni, poszanowanie dla przyrody, objawiające się m. in. sadzeniem drzew, to wynik wielowymiarowej kalkulacji.

Tendencje ekologiczne, aspekty prozdrowotne, wymiar estetyczny oraz inne funkcje towarzyszące, to główne powody, dla których architekci decydują się na wkomponowywanie zieleni w nasze otoczenie. Doskonałość natury jest efektem twórczej ewolucji przyrody, od tysięcy lat „skazanej” dodatkowo na symbiozę z człowiekiem. Ta cecha sprawia, że odpowiedzialni projektanci miejskiej infrastruktury nie mogą dziś przejść obojętnie wobec strategicznej roli jaką zapewniają duże drzewa. Duży może więcej!

Drzewa – zielone fabryki

Każdy wie, że podstawową funkcją drzew, jest pochłanianie nadmiaru dwutlenku węgla, szkodliwego dla ludzkiego organizmu i środowiska, który w procesie fotosyntezy zamieniany jest w życiodajny tlen. Oprócz tego, drzewa neutralizują również ogrom toksycznych substancji, jakie są częstym skutkiem ubocznym przemysłowej działalności człowieka. Niebagatelną rolę odgrywają w tym zakresie dojrzałe, duże drzewa, bowiem ich efektywność w procesie asymilacji CO2 i produkcji tlenu, jest wielokrotnie większa, niż sadzonek czy niewielkich drzewek. Przykładowo, jeden wielki buk jest w stanie dostarczyć tyle tlenu, co blisko dwa tysiące kilkuletnich sadzonek tego drzewa. Związane jest to z olbrzymią powierzchnią listowia, jakie współtworzy rozłożystą koronę dużego drzewa. Przy okazji oczyszczania powietrza, dorodne drzewostany wpływają ponadto na jego nawilżanie, a także obniżenie temperatury w czasie uporczywych upałów.

Nowoczesne miasto, czyli wykorzystaj piękno i siłę natury

Wielkie drzewa wykazują też dużą zdolność do retencji wody, co ma istotne znaczenie szczególnie w wielkomiejskiej przestrzeni, w jakiej dominuje infrastruktura oparta na gęstej zabudowie. Nowe drogi, brukowane place czy asfaltowane parkingi – z pewnością są udogodnieniem dla użytkowników i nieodłącznym elementem zapewniającym właściwą komunikację. Trzeba jednak pamiętać, że tego typu rozwiązania, ograniczają możliwość wchłaniania nadmiaru wody do gruntu, co prowadzi do coraz częstych lokalnych podtopień. Dzięki dużym drzewom, mamy więc szansę uniknąć mnóstwa problemów z odprowadzeniem wód opadowych.

Dotychczas sadzenie większych okazów drzew nie cieszyło się zainteresowaniem, ponieważ wiązało się z szeregiem kłopotliwych działań logistycznych. Aktualne technologie ułatwiają bezproblemowe sadzenie dużych drzew, których wartość dla środowiska jest wręcz nie do przecenienia. Nic bardziej nie podkreśli też wyjątkowego charakteru przestrzeni i nie nada pożądanej estetyki inwestycji, niż monumentalny i majestatycznie przylegający do niej dąb czy klon.